... kúpou modrej stužky pomôžete tým, ktorý to najviac potrebujú ...

Září 2008

Modré stužky...

9. září 2008 v 20:10 | Ettie
Na stránke sa momentálne pracuje...V najbližších dňoch možno týždňoch Vám prinesieme viac informácii.
Vďaka za pochopenie ;)
A vopred ďakujeme za pomoc
TOPlist

Práva

9. září 2008 v 20:10 Práva detí
Právami dieťaťa sa rozumejú na ciele činnosti Detského fondu Slovenskej republiky, práva zakotvené v Deklarácií ľudských práv dieťaťa schválené OSN 20.11.1989. Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou Dohovoru o právach dieťaťa 28.5.1993.
Máme právo na svoje práva a tými sú:
Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
Právo na zdravý duševný a telesný vývin.
Právo na meno a štátnu príslušnosť.
Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.
Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
Právo na prednostnú ochranu a život.
Pravo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.
Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.
Právo povedať NIE
Právo na svoj voľný čas, na hru.
Právo rozvíjať všetky svoje záujmy a nadania.
Právo žiť v miery a priateľstve s deťmi i dospelými zo všetkých krajín sveta.
Právo na život, nikto nemá právo nás ohrozovať. Máme právo využiť všetky svoje práva. Nezáleží na tom, akú máme farbu pleti, akými hovoríme jazykmi, ani akého sme vierovyznania. Práva zaisťujú každému človeku spravodlivé zaobchádzanie.

Pomoc

9. září 2008 v 20:09 centra pomoci
Linka detskej istoty
24 hodín denne, 365 dní, pre celé Slovensko, bezplatná, anonymná - telefonická komunikačno-poradenská linka pre deti a mládež, odborne garantovaná tímom expertov z oblasti psychológie, sociálnej práce,pedagogiky a pod.
V prípade ťažkej životnej krízy má LDI zriadené Krízové stredisko. Jeho pracovníci sa venujú akútnym aj pretrvávajúcim ťažším prípadom.

0800 500 500

Linka detskej dôvery
Linka detskej dôvery je bezplatná telefonická linka, ktorú poznajú a využívajú predovšetkým deti z Prešovského a Košického kraja, má však celoslovenskú pôsobnosť.
Aktivity Linky detskej dôvery sú v prvom rade zamerané na prevenciu nežiadúcich spoločenských javov, akými sú agresivita voči deťom aj medzi deťmi, drogová a iné závislosti, samovražedné konanie a tiež emocionálne a psychosomatické poruchy.

0800 117878

NADACIA POMOC DEŤOM, BRATISLAVA


Centrum Usmev ako Dar- Centrum DORKA
- poskytovanie sociálnych služieb osamelým rodičom s deťmi a mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti.
Vždy sa máš na koho obrátiť...Stačí sa len ozvať

Služby pre deti, mládež,osamelých rodičov, rodiny

KOŠICE

1Detský domov, Reeduk. domov pre mládežHorný Bankov 156337232skola@rddhnke.svcmi.skMgr.Tibor Palko
2Detský domov a Domov soc.služiebHurbanova 426333411dedadss@stonline.skJUDr. Štefan Judka
3Detský domovUralská 17295254
PhDr.Zora Burčíková
4Detský domov pre deti predšk.vekuKošická Nová Ves6711465dedknv@stonline.skMgr.Iveta Lumtzerová
5Diagnostické centrum pre detiOpatovská cesta6785459skola@diagke.svcmi.skMgr.Ľubomíra Bezáková
6Domov pre osamelých rodičovAlejova 26420004krizovecentrum@charita-ke.skImrich Greguš908827164
7Domov pre osamelých rodičovAdlerova 46710182
PhDr.Magdaléna Fiľakovská
8Krízové stredisko pre detiAdlerova 46710182
PhDr.Magdaléna Fiľakovská
9Detská FN- soc.sestryTr.SNP 16420324riaditelstvo@dnkosiceZuzana Karabová
10Pedagogicko-psychol.poradňaLidické nám. 186711139ppplianke@pobox.skMgr.Jarmila Engenová
11Pedagogicko-psychol.poradňaZádielska 16226615skola@pppke.svcmi.skMgr. Soňa Lovašová
12Pedagogicko-psychol.poradňaZuzkin park 106441493skola@pppbauerke.svcmi.skPhDr.Milina Ferjenčíková
13Pedagogicko-psychol.poradňaKarpatská 86255931skola@pppkarpke.svcmi.sk

14Pedagogicko-psychol.poradňaGalaktická 116743630skola@pppgalke.svcmi.skMgr.Helena Jeníková
15Klinika detí a dorastu DFN-Linka detskej dôveryTr.SNP 16404186lovasova@changenet.skPhDr.Dana Lovašová903914906
16Spoločnosť priateľov detí- LI(e)NKATr.SNP 17896781lienka@changenet.skIng. Marián Rybárik
17Spoločenstvo evanjelickej mládežeZvonárska 236220096sem@sem.skIng.Ján Vecan
18Saleziánske mládežnícke strediskoNa Kalvárii 236257649
Peter Varga
19Centrum výchovnej a psychol.prevencie pri LVSTešedíková 36855181


20Centrum výchovnej a psychol.prevencie pri KPPPZádielska 16252981skola@ppke.svcmi.sk

22Centrum výchovnej a psych.prevencie pri PPPKarpatská 86255931skola@pppkarpke.svcmi.sk

23Centrum výchovej a psychol.prevencie pri PPPZuzkin park 106441493skola@pppbauerke.svcmi.sk

24Centrum výchovnej a psychol.prevencie pri PPPLidické nám. 186711139skola@ppplidnke.svcmi.sk

25Liečebno-výchovné sanatóriumTešedíková 36855181skola@lvsbarca.svcmi.sk

26Otcove srdceMyslavská 1256857040ada@otcovesrdce.skBevan D. Stein904228663


Služby pre ostatné skupiny obyvateľstva
1Krízové centrum ADCH-útulokAlejova 26420004krizovecentrum@charita-ke.skImrich Greguš908827164
2Nocľaháreň Emauzy-ADCHFialková 86323029chsc@internetkosice.skMarián Beluško
3Charitatívno-sociálne centrum ADCHObrancov mieru 26323029chsc@internetkosice.skMarián Beluško
4RESO pre drogovo závislýchSvätoplukova 286336986
PhDr.Magdaléna Fiľakovská
5Centrum liečby drogovo závislýchSkladná 26222848
MUDr.Ivica Kmečová
6Alžbetino združenieAlžbetina 496250069kolping@pobox.skMarcela Smolároková
7Dcéra kresťanskej lásky-VincentkySmetanova 66250691
sr.Veronika Gergeľová
8Cirkev bratskáKováčska 316225415ervin@atknet.skErvin Mittelmann
9Únia žien SlovenskaHlavná 686257386info@zena.wz.c7Mária Huštátyová
10ELI agentúraHlavná 686250151eli.ke@stonline.skPhDr.Eva Litavská903851823
11Centrum poradensko-psychol.služiebHlavná 186223232cppskem@noex.skPhDr.Viera Broniševská
12Centrum poradensko-psychol.služiebHumenská 516442222cppsup@stonline.skPhDr.Emília Nagyová
13Nadácia FILIATr. SNP 36423750filia@filia.skPaedDr.Alexander Fotul
14Poradňa pre pomoc obetiam násiliaZádielska 1
asmikova@usske.skAneta Smiková908411600
15FENESTRAP.O.BOX F-12,042 926256237monika@fenestra.skMgr. Monika Grochová905204414
16ROMINTEGRA 7777Krčméryho 1
cerven7777@hotmail.comMgr.Jozef Červeň908579134
17Centrum komunitného organizovaniaAmerická trieda 136367756blanka@ocko.skIng.Blanka Berkyová908512975
18OZ Pomocná ruka pri CLDZSkladná 26770454


19SKOIBežecká 2
klinckova@orangeemail.skDanica Klincková907641747
20MR centrum

stefanbaco@zoznam.sk

21OZ Rómskych žien- LUCIAHlavná 686250030


22OZ Žena a rodinaJužná trieda 936771065


23FN s P- soc.sestryTr.SNP 16420550
Slávka Bačová
24FN s P- Psychiatrická klinika-soc.sestraTr.SNP 16402728
Katarína Samecová
25FN LPRastislavova 36153058
Irena Zdravecká
26ÚPSVaRPopradská 746429071
Katarína Melichová
27ÚPSVaRAdlerova 296712261
Mgr.Jozef Mitro905960824
28ÚPSVaRStaničné nám.96805331
Mgr.Judita Kantárová
29ÚPSVaRŽižkova 216429071
Božena Bernáthová
30Krajský úradKomenského 526001169schwartzova.andrea@kek.vs.skIng.Andrea Schwartzová905452393


Zanedbávanie

9. září 2008 v 20:01 Zanedbávanie
nnedostatok starostlivosti, ktoré dieťa ohrozuje alebo spôsobuje vážnu ujmu na jeho vývoji, ako aj neuspokojovanie jeho základných potrieb...

Zneužívanie

9. září 2008 v 19:59 Zneužívanie
Nejde len o pohlavný styk s deťmi, ale aj obťažovanie, dotýkanie sa intímnych partií, odhaľovanie pohlavných orgánov, slovné narážky... Môže byť: 1.bezdotykové: slovné obťažovanie, exhibicionizmus... 2.dotykové: obťažovanie, znásilnenie, incest, detská pornografia...
Páchateľmi sú najčastejšie rodinný príslušníci...rodičia, strýkovia, súrodenci, kamaráti...

Šikana

9. září 2008 v 19:58 Šikanovanie
Stretávame sa s ňou prevažne na školách, kde si tí "väčší" podávajú slabších"... Ide o zámerné použitie sily jednotlivca alebo skupiny, väčšinou opakovane voči slabšiemu dieťaťu, môže ísť o fyzický útok, poškodzovanie vecí, nadávky a ponižovanie, Zámienky na šikanovanie sú rôzne...farba pleti, národnosť, obezita...

Týranie

9. září 2008 v 19:57 Týranie
Ide o telesné,alebo psychické ublíženie dieťaťu, alebo jeho nezabránenie nfyzické ubližovanie predstavuje neprimerané praktiky násilia na dieťati. Často ho spôsob uje konanie dospelého, ktorý sa má o dieťa postarať a pretrváva dlhší čas.
Časté sú pravidelné telesné tresty ako dominantný výchovný prostriedok...
Patrí sem aj psychický nátlak...psychické vyhrožovanie...krik... vysmievanie... ponižovanie....citové vydieranie...