... kúpou modrej stužky pomôžete tým, ktorý to najviac potrebujú ...

Listopad 2008

Modré stužky...

8. listopadu 2008 v 13:08 O nás

...SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI TÝRANIU A ZNEUŽÍVANIU bol 19. NOVEMBER...
ZBIERKA ZAČÍNA OD 8.12.2008 a bude ukončená 19.12.08

Za vaš dobrovolný príspevok dostanete od nás modrú stužku Nádeje.
ďakujeme za pomoc

7.11.2008 Z technických i organizačných príčin sa zbierka na pomoc deťom uskutoční len na SSOŠ Bukovecká 17 v Košiciach, pokiaľ by však mali zájem aj iní záujemcovia, či iné školy dajte mi vedieť na pea@post.sk.
Ospravdlňujeme sa za chyby a spôsobené problémy.
Veríme, že zbierka v ďalšom šk.roku už bude viac úspešnejšia ;)
O pribehu zbierky Vás budem informovať ;)
ĎAkUJEM

Na stránke sa momentálne pracuje...V najbližších dňoch možno týždňoch Vám prinesieme viac informácii.
Vďaka za pochopenie ;)
A vopred ďakujeme za pomoc"Hymna" v USA ...Conreate Angels...

8. listopadu 2008 v 12:57 Videa a Hudba
Martina McBride: Concreate Angels

She walks to school with a lunch she packed
Nobody knows what she's holding back;
Wearing the same dress she wore yesterday,
She hides the bruises with the linen and lace;

Šla do školy s obedom, ktorý si pripravila
Nikto nevedel co všetko si stáži,
Mala oblečené to isté oblečenie, čo včera.
Skrývala modriny cez oblečenie...

The teacher wonders but she doesn't ask,
It's hard to see the pain behind the mask;
Bearing the burdon of a secret storm,
Sometimes she wishes she was never born;

Učiteľka vedela, no nikdy sa neopýtala,
je ťažké vidieť bolesť cez masku
nosiť v sebe to tajomstvo búrky,
nikedy si priala aby sa vôbec nenarodila....

Through the wind and the rain,
She stands hard as a stone in a world that she can't rise above;
But her dreams give her wings and she flies to a place where she's loved.
Concrete Angel

Cez vietor i dážď,
stála ťažko akop kameň vo svete čo nemohla opustiť.
Ale jej sny jej dávali krídla a letela na miesto, kde bola milovaná...

Somebody cries in the middle of the night,
The neighbors hear but they turn out the lights;
A fragile soul caught in the hands of fate,
When morning comes it will be too late.

Niekto plače neskoro v noci,
susedia počujú, no nezapínajú svetlá,
ľahká dušička bola zachytená do rúk smrti/smrti...
Keď príde ráno, už bude neskoro...

Through the wind and the rain,
She stands hard as a stone in a world that she can't rise above;
But her dreams give her wings and she flies to a place where she's loved.
Concrete Angel

Cez vietor i dážď,
stála ťažko akop kameň vo svete čo nemohla opustiť.
Ale jej sny jej dávali krídla a letela na miesto, kde bola milovaná...
Mramorový anjelik...

A statue stands in a shaded place,
An angel girl with an upturned face;
Her name is written on a polished rock,
A broken heart that the world forgot.

Socha stojí na tienistom mieste,
Anjelik- dievčatko s obrátetnou hlávkou...
Jej meno je napísane na uhladenom kameni...
Zlomené srdce co nezabudne...

Through the wind and the rain,
She stands hard as a stone in a world that she can't rise above;
But her dreams give her wings and she flies to a place where she's loved.

Cez vietor i dážď,
stála ťažko akop kameň vo svete čo nemohla opustiť.
Ale jej sny jej dávali krídla a letela na miesto, kde bola milovaná...


Dear Mr.Jesus

8. listopadu 2008 v 12:48 Videa a Hudba
Dear Mr. Jesus
Napísal: Richard Klender
Spieva: Sharon Batts
Neoficiálna hymna pre znežívané deti v Amerike..na počesť Lisy Steinbergovej.

Dear Mr. Jesus, I just had to write to you
Something really scared me, when I saw it on the news
A story 'bout a little girl beaten black and blue
Jesus, thought I'd take this right to you

Dear Mr. Jesus, I don't understand
Why they took her mom and dad away
I know that they don't mean to hit with wild and angry hands
Tell them just how big they are I pray

Please don't let them hurt your children
We need love and shelter from the storm
Please don't let them hurt your children
Won't you keep us safe and warm

Dear Mr. Jesus, they say that she may die
Oh I hope the doctors stop the pain
I know that you could save her and take her up to the sky
So she would never have to hurt again

Please don't let them hurt your children..


Dear Mr. Jesus, please tell me what to do
And please don't tell my daddy
But my mommy hits me, too.
Please don't let them hurt your children...

Preklad:

Drahý Bože,
len som ti chcela napísať,
ako ma niečo veľmi vystrašilo,
keď som to videla v novinách.
Bol to príbeh o malom dievčatku
bitom do čierna a modra,
Bože, myslela som si,
že by som to mohla poslať práve Tebe.

Milý Bože,
nechápem,
prečo jej vzali maminku a otecka preč,
viem, že to tak nemysleli,
udrieť s ich šialenými a nahnevanými rukami.
Povedz im, ako veľmi sa za nich modlím.

Drahý Bože,
povedali, že môže zomrieť,
dúfam, že doktori ukončia jej bolesť...
Viem, že ju môžeš zachrániť a vziať ju k sebe do neba,
tak jej už nikdy nebude znovu ubližované!


Prosíme neubližujte svojim deťom,
potrebujeme lásku a ukryt pred búrkou.
Prosíme nubližujte svojim deťom,
držte nás v teple a bezpečí.

Drahý Pane Bože,
prosím povedz mi, čo mm robiť
a prosím nehovor oteckovi,
ale mamička ma bije tiež!

Prosíme neubližujte svojim deťom...Videa

8. listopadu 2008 v 12:03 | Ettie |  Videa a Hudba
Kampaň Modré Stuhy

Slzy Strachu

STOP Child Abuse!

!!!Videá boli použeté na prácu SOČ!!! Nekopírovať!

CAN

8. listopadu 2008 v 11:58 Syndróm CAN
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, je všeobecne označovaný v anglosaskej literatúre ako Child Abuse and Neglet. "Je to súbor nepriaznivých príznakov v najrôznejších oblastiach stavu a vývoja dieťaťa i jeho postavenia v spoločnosti, predovšetkým v rodine." Tieto príznaky sú výsledkom väčšinou úmyselného ubližovania dieťaťu, spôsobené najčastejšie jeho najbližšími príbuznými, najmä rodičmi. Najextrémnejšou podobou je úplná likvidácia - zabitie dieťaťa. Pod pojmom syndróm CAN sa od roku 1992 rozumie : telesné týranie - telesné ublíženie dieťaťu alebo nezabránenie ublíženiu či utrpeniu dieťaťa. citové/psychické týranie - správanie, ktoré má negatívny vplyv na citový vývoj dieťaťa alebo na vývoj jeho správania. pohlavné zneužívanie - nepatričné vystavovanie dieťaťa pohlavnému kontaktu, činnosti, správaniu. zanedbávanie - akýkoľvek nedostatok starostlivosti, ktorý spôsobuje vážne narušenie vývoja dieťaťa alebo ohrozuje dieťa. systémové týranie - druhotné ponižovanie, týranie, ktoré je spôsobné systémom, ktorý bol založený pre pomoc a ochranu detí a ich rodín. Podľa zdravotníckej komisie Rady Európy z roku 1993, ktorá vymedzuje a charakterizuje základné formy násilia na deťoch. Za jeho najčastejšiu formu sa považuje fyzické, telesné týranie. Telesné ublíženie sa definuje ublíženie prípadne nezabránenie utrpeniu dieťaťa, vrátane jeho otrávenia alebo udusenia.V prípade CAN je rozhodujúca podpora prevencie, ktorá má zabrániť, aby sa dieťaťu ubližovalo.
Pri prevencii je potrebné zamerať sa na: zvyšovanie verejného povedomia o problematike zanedbávania, týrania a sexuálneho zneužívania detí, stimulovať aktívny postoj ľudí k problematike CAN syndrómu, vytváranie vzdelávacích preventívnych programov a podporovanie činností vedúcich k predchádzaniu násilia páchaného na deťoch, podporu výchovy mladých odborníkov, dobrovoľníkov a podporu ďalšieho vzdelávania odborníkov zaoberajúcich sa touto problematikou, vytypovanie a práca s rizikovými skupinami obyvateľstva na strane dospelých i detí, podporovanie výskumu detskej chudoby, podporovanie výchovy a vzdelávania o právach detí, realizácia a tvorba edukačných programov pre pedagógov a vychovávateľov zahŕňajúce techniky rozpoznávania známok týrania a sexuálneho zneužívania, (príprava dané prípady rozpoznávať a ako postupovať pri oznamovaní), tvorba preventívnych programov na podporu praktickej preventívnej práce s deťmi MŠ a ZŠ.
Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí na Slovensku je 19. november