... kúpou modrej stužky pomôžete tým, ktorý to najviac potrebujú ...

Únor 2009


Krízové Centrum na Poľnej v Košiciach

8. února 2009 v 10:07 Modré stuhy pomohli...
Valentine Kiss
Krízové centrum je kombinovaným zariadením sociálnych služieb. Svoju pomoc poskytuje dvom kategóriám klientov: formou Útulku mladým ľuďom po skončení ústavnej výchovy (z detských domovov, internátnych učilíšť a i.) a formou Domova pre osamelých rodičov osamelým rodičom s deťmi.
V útulku pre mládež ide o rizikovú skupinu klientov vo veku 18-26 rokov. Ich hlavnými problémami sú chýbajúce sociálne kontakty, nedostatok sociálnych zručností (hospodárenie s financiami, neorientovanie sa v štruktúre úradov a i.), nezaradenie sa do pracovného procesu, neukončené vzdelanie, absencia možnosti bývania Klientela útulku je z celého Slovenska.
Domov osamelých rodičov (ďalej DOR) tvorí z hľadiska možností riešenia veľmi náročnú klientelu. Táto služba umožňuje prechodne na niekoľko mesiacov vyriešiť pobyt osamelým rodičom, ktorí prišli o prístrešie. Deti môžu pokračovať v návšteve školy či škôlky. U klientov sa stretávame s násilím v rodinách vo forme psychického, fyzického týrania, sexuálneho zneužívania ale i so zanedbávaním výchovy. Osamelí rodičia sú najčastejšie z Košíc a blízkeho okolia.
Krízové centrum KošiceKlienti môžu využiť menší pozemok pri objekte, ako záhradu na pestovanie. Takéto alternatívne formy práce majú aktivizačný význam na upevnenie pracovných návykov. V zariadení sa nachádza dielňa remeselných zručností, v ktorej majú klienti možnosť sebarealizácie
Pre úspešné zaradenie sa do bežného života a osamostatnenie sa je potrebné prepojenie na sociálnu politiku mesta - možnosť získania sociálnych bytov, v ktorých by klienti bývali pod dohľadom sociálneho pracovníka. Tento model riešenia problematiky mladých ľudí po ukončení ochrannej a ústavnej výchovy je v súlade s trendami sociálnej práce aj v iných štátoch EÚ.
Kapacita zariadenia je 27 klientov v útulku a 47 klientov v DOR

Krízové centrum bolo najprv na Alejovej ulici a presťahovalo sa do nových priestorov.
Od decembra 2008 sú v priestoroch bývalého detského domova v Košickej Novej Vsi.

Baby With BearTantrumKid With DollBaby SmileyKid With Toy Car

Modré stuhy

8. února 2009 v 10:03 O nás
Angel 3
...nie sme žžiadna organizácia :( teda zatiaľ :) A ako to celé začalo?
Písal sa rok 2007, prelom roka 2008 :)
Počas hľadania informácií pre svoju prácu som na internete narazila na množstvo propagačných materiálov, množstvo reklamných predmetov na kampane boja proti týraným deom. Jedným z takých bola aj kampaň „Modré stuhy“ .Modré stuhy vznikli v USA ako jedny z mnohých zbraní zastavenia týrania a zneužívania detí. Okrem iného sa k týmto stužkám pridali aj rôzne modré náramky, tričká, alebo čokožvek s tematikou „STOP CHILD ABUSE“. Začali teda vznika rôzne piesne, hymny, rôzne videá, veď len na Youtube nájdete stovky žudí, ktorí chcú ostatným pripomenú anjelikov, ktorý už svoj boj prehrali, ale aj to že najhoršie zlo je zlo páchané na deoch, ani ja nie som výnimkou. Svoju kampaň som teda začala vytvorením videa v angličtine,pokus celkom vyšiel a video je celkou obžubou... Ďalším námetom bol pre mňa príbeh, ktorý som našla na stránke linky detskej dôvery, a tak vzniklo ďalšie video, v slovenčine.
Modré stuhy nádeje mali v USA vežký úspech, po celý čas sú symbolom nádeje, nádeje na nový a lepší život pre deti na celom svete. Vďaka vyzbieraným peniazom sa začali otvára pomocné centrá. Preto som sa rozhodla rozbehnú túto kampaň i na Slovensku. Samozrejme myslela som si, že to pôjde žahko. Bohužiaž som sa mýlila... Organizačné i technické problémy to síce trochu skomplikovali, no kampaň sa mi podarilo rozbehnú. A že ste o nej nepočuli? To je možné....
Spúšačom mojej kampane „Modré stuhy“ bolo vytvorenie tejto stránky a promo video Modré stuhy. Kampaň oslávila svoj vznik, len na škole, ktorú navštevujem. Mala by slávnostne spustená 19.novembra, v deň boja proti týraným a zneužívaným deom, no opä sa to posunulo. Zbierka bola ukončená pár dní pred Vianocami, medzitým boli na škole plagáty, o zbierke sa hovorilo v školskom rádiu a rozdávali sa stuhy nádeje. Samozrejme našli sa taký, ktorý prispeli 50 haliermi, no i to bola pomoc. Stuhy sa nám minuli a neostávalo nič iné, než vyzbierané peniažky spočíta a odovzda ich správnemu majitežovi. Vyzbierali sme 750 SK, čo je 25 EUR.
Vyzbieraná čiastka nás najprv zaskočila, ale prišli sme na to, že peniažky nie sú všetko, snaha sa cení vždy a bolo vidie, že dobrých žudí nie je málo.
Peniaze sme sa rozhodli odnies do Krízového centra pre matky s demi na Požnej ulici v Košiciach. Dňa 7.2.2009 sme toto centrum navštívili a vyzbierané peniaze, spolu s hračkami pre deti sme vežmi radi odovzdali.
Pevne verím, že i to málo pomôže a že spolupráca s centrom bude pretrváva stále.
Mám však jedno želanie, aby kampaň pokračovala ďalej.
Keďže tohto roku maturujem, pravdepodobne budem musie strednú opusti, už teraz však viem, že zbierka má na škole svojho nástupcu. Bola mi prisžúbená i pomoc Združenia Mariánskej Mládeže, ale ako to bude všetko za rok, ukáže len čas. Avšak pevne verím, že ďalšie roky prinesú viac úspechov a to nie len v Košiciach a zbierka bude ma väčší a väčší úspech.A kto všetko patrí k Modrý stuhám?

zakladeteľ:
Peťa Foldiová
študentka 4. ročníka SSOŠ Bukovecká v Košiciach, odbor učiteľstva pre MŠ a vychovávateľstvo...blízka budúsnoť VŠ.."snáď ma i prijmu :) držte palce v Prešove :) "
okrem kampane modré stuhy, má na svedomí ešte 2 webové stránky+túto :) snáď sa vám páci, po nete blúdi každým dňom i nocou, žije všetkým a pre všetkých :)

Zastupca MS :)
Lívia Sotáková
študentka 3. ročníka SSOŠ Bukovecká 17.
Dušička pre všetko :) Síce len výpomocne sa zapojila :) ale zapojila a je vlastne takým nástupcom Peťky :)aaaaa toto je človiečik, ktorý chcel v utajení ostať,
no pomohol po psychickej stránke najviac :)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvý ročník prebiehal asi takto! :)
7.11.2008 Z technických i organizačných príčin sa zbierka na pomoc deťom uskutoční len na SSOŠ Bukovecká 17 v Košiciach, pokiaľ by však mali zájem aj iní záujemcovia, či iné školy dajte mi vedieť na pea@post.sk.
Ospravdlňujeme sa za chyby a spôsobené problémy.
Veríme, že zbierka v ďalšom šk.roku už bude viac úspešnejšia ;)
O pribehu zbierky Vás budem informovať ;)
ĎAkUJEM

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI TÝRANIU A ZNEUŽÍVANIU bol 19. NOVEMBER...
ZBIERKA ZAČÍNA OD 8.12.2008 a bude ukončená 16.12.08

Za vaš dobrovolný príspevok dostanete od nás modrú stužku Nádeje.
ďakujeme za pomoc
15.1.2009 peniažky boli spočííítanéééé... vďaka všetkým ktorý prispeli i 50hal. :D
vyzbieralo sa 25 Eur (750SK) ĎAKUJEME!
PeAcE
7.2.2009 odovzdanie peňazí a hračiek Krízovému centru na Poľnej ulici v Košiciach :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A na záver špeciálne ďakujem:
Pani profesorke Mgr. Pastorovej a pani profesorke Karolyi :) škole, žiakom i vedeniu :) centru, ADCH v Košiciach, svojej niekedy šialenej rodinke, special thanks ide aj Liwke a Tomáškovi, a vôbec všetkým ktorý pomáhali :) ĎAKUJEM! Peťka

!!!Nezabudnite 19.11!!!

8. února 2009 v 9:54 Svetový deň boja proti týraniu
...SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI TÝRANIU A ZNEUŽÍVANIU je 19. NOVEMBER...